BETREFFEND DE KORTE SAMENWERKING VAN "STRICTLY RABBIT" MET "RESTART COLLECTION VZW" EN WIM DE MAAT
Het is mijn taak bijzonder onaangenaam nieuws te melden. Wanbeleid en gebrek aan enige transparantie binnen de Vzw doet me besluiten afstand te nemen.

19 AUGUSTUS 2016: Restart Collection Vzw stelt me aan als curator.
Wim De Maat meent in mij de geschikte persoon te hebben gevonden om kunstenaars aan te brengen en projecten te realiseren.
21 SEPTEMBER 2016: Omdat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt doneer ik spontaan 5000 euro.
25 JANUARI 2017: De vzw stelt me de dwingende vraag of ik nogmaals een bedrag wil investeren. Mijn vertrouwen krijgt een deuk, toch ga ik in op die vraag. Ik investeer een bedrag van 4500 euro.
28 FEBRUARI 2017: De relatie tussen eigenares van het gebouw en de vzw raakt danig verziekt. De vzw kan bijna niets anders dan opkrassen na het tweede project. Ik ken geen gemoedsrust meer, ik werk sinds augustus aan een programma dat loopt tot midden 2018.
10 MAART 2017: Na aandringen bekent de vzw dat er van de 9500 euro amper 3000 overblijft, terwijl er verre van wezenlijke aanduidingen zijn dat de uitgegeven som werd aangewend. De wetenschap dat de vzw geen huur betaalt en de eigenares zelf graag kosten deelt maakt me alert.
11 MAART 2017: De eigenares bewijst me dat ze circa 3600 euro spendeerde aan het volledig opknappen van locatie. Al die tijd liet de vzw uitschijnen, evenzeer te investeren in die werkzaamheden.
13 MAART 2017: Ik vraag de vzw inzage van uitgaven. Om erger te voorkomen vraag ik hun ook het resterend bedrag van mijn investering terug te storten. De vzw besluit me te negeren.
14 MAART 2017: Mijn 'assistent'  Thanh Long Lam neemt mijn taak over. Het lijkt erop dat ze een programma waar ik zes maanden intensief aan werkte gewoon willen voortzetten. Enig normbesef is volledig zoek.
18 MAART 2017: Het komt tot een harde confrontatie. In bijzijn van getuigen laat Wim De Maat een boosaardige kant zien. Alles is nu duidelijk. In plaats van zich zelf  te verdedigen in deze 'case' en bij de context te blijven, dreigt de, in het nauw gedreven man er mee in mijn privéleven te gaan rommelen. Dat is akelig laag bij de grond en getuigd van een bijzondere lafheid. Ondertussen blijft de vzw functioneren met de restanten van mijn investering.
Omdat ik geen juridische stappen kan ondernemen (de investeringen zijn donaties) rest me enkel nog de zaak een plaats te geven en openbaar te maken.
29 MAART 2017: Rond middernacht 'hackt' Wim De Maat de website van 'Strictly Rabbit. Deze daad geeft hij mij te kennen via een voorafgaande sms. 
31 MAART 2017: Wim De Maat en kompanen halen, in ware geurrillastijl en twee dagen voor afsluiten project alle schilderijen weg. De drie kunstenaars staan voor een voldongen feit.
3 APRIL 2017: Ik heb een afspraak met een rechercheur betreffend hacken van mijn site. Ondertussen rijst het vermoeden dat de man het mailverkeer van de eigenares hackte. Eerder, tijdens een meeting, deed hij er stoer over dat te kunnen.

NOTA: Dit beknopt verslag bevat geen beschuldigingen. Er kan niet gewaagd worden van enige laster of eerroof. Er worden geen vermoedens geuit. Het is eerder een opsomming van vaststellingen die door de tegenpartij al dan niet kunnen bevestigd worden.